понедељак, 04. април 2011.

1. Увод у архитектуру и грађевинарство

1. Увод у архитектуру и грађевинарство

1.1. Историја архитектуре (стилови градње)

Међу најзначајније гране људске делатности убраја се грађевинска техника. Главне гране грађевинске технике су архитектура и грађевинарство.
Архитектура се углавном бави пројектовањем и уметничким обликовањем зграда за разне сврхе. Грађевинарство обухвата радове којима се остварују пројекти архитеката. Зато кажемо да архитектура и грађевинарство чине једну целину.
Развој цивилизације и развој грађевинарства су међусобно тесно повезани. У старијем каменом добу, када су људи били у периоду дивљаштва, своје животне потребе су задовољавали ловом и скупљањем природних плодова, а себи заклон су тражили у природним шупљинама и пећинама. У њима су подешавали услове за живот: лежајеве, огњишта, место за рад и др.
Први објекти за становање, које су давни градитељи градили, нису били над земљом, него ископани у земљи. Биле су то више рупе него куће. Да се земља не би одроњавала, биле су обложене камењем или грањем. To cy биле округле земунице (сл. 1.1) Само плетени кровови од шибља и сламе вириле су над земљом, као шатори у пољу. Те земунице представљају почетак градње станова наших далеких предака.
Касније, како се повећавало искуство и знање, људи су почели да подижу своје куће над земљом. Кад су почели да гра-де боље станове, напустили су пећине.
На мочварном земљишту људи cy y то време подизали дрвене сојенице (сл. 1.2) (насеобине постављене на дрвеним стубовима), а на неприступачним брдима градили су куће од камена (сл. 1.3).


Сл. 1.1. Земуница Сл. 1.2. Сојенице

У пределима богатим шумама људи су прве станове почели градити од дрвета. To cy биле колибе и брвнаре. Оне су обично имале једну просторију са огњиштем на средини.
Развој грађевинарства кроз векове текао је упоредо са проналажењем и усавршавањем алата и средстава за обрађивање грађевинског материјала, пре свега дрвета и камена, a касније и метала.
У разним историјским раздобљима и код разних наро-да грађене су грађевине које и данас задивљују својом величи-ном и лепотом као што

Сл. 1.3. Кућа од камена

су кинески зид, египатске пирамиде, палате, храмови, позоришта, итд.
Начин обликовања града, који је карактеристичан за једну епоху назива се стил. Тих стилова у грађевинарству има много. Најпознатији су: египатски (сл. 1.4), месопотамски, кинески, грчки, римски, византијски, романски, готски, ре-несансни, барокни, руски и други.


Сл. 1.4. Египатска пирамида

О неким стиловима, који су поменути, слушаћете више на часовима ликовне културе. Овде ћемо навести неке најзначајније који су имали утицаја и на наше грађевинарство и архитектуру.
Грчка архитектура је прва велика европска архитектура старог века (сл. 1.5). Она је имала великог утицаја на римску, али и на каснију европску архитектуру, културу па и читаву цивилизацију.

Грчки стил градње, у ранијем периоду, познаје само једну врсту грађевине - храм. Никаквог трага није остало од других зграда, па по томе можемо закључити да су друге зграде биле рађене од лаког материјала. Касније, поред храмова подижу се и друге врсте јавних објеката, као што су позоришта, стадиони и др.
Најстарији храмови рађени су од дрвета а касније од камена. Најважнији део храма је стуб, по чему се и разликују поједини стилови. У грчкој архитектури се истовремено јављају два стила:
Дорски (сл. 1.6) и јонски (сл. 1.7). Касније је настао и коринтски стил (сл. 1.8).


Сл.1.6. Дорски стил


Сл.1.7. Јонски стил


Сл.1.8. Корински стил

По чему се разликују ови стилови?
Дорски стуб је једноставног облика посебно горњи део који се назива капител.
Капител јонског стуба посебно се разликује од дорског по томе што на угловима има спиралне завојнице које подсећају на овнујске рогове.
Коринтски капител је китњастији, раскошнији, има облик корпе обавијене акантусовим лишћем. Коринтски стил је своју пуну примену нашао тек у римској архитектури и много касније у архитектури ренесансе.

Нова савремена архитектура почела се јављати почетком 20. века (сл. 1.15). Осим у променама у стиловима градње у савременом грађевинарству се појављују и нови грађевински материјали као што су метал, бетон, армирани бетон, изо-лациони материјали, материјали за облагање и др. Све је то допринело како бржој градњи исто тако и изградњи удобнијих и функционалнијих стамбених и производних објеката.

Сл. 1.15. Грађевине 20. века


За оне који желе да знају више

Куће из доба неолита,без обзира на облик и врсту материјала од кога су направљене, још увек се не могу сматрати архитектонским делима. Оне су грађене са циљем да се створи простор за боравак људи, а при њиховој градњи није постојала нека виша духовна или уметничка идеја.
Камен се у разним временима и просторима на различите начине користио. Древни град Петра (стена)на Блиском истоку је настао у VI веку п.н.е. Град је уклесан у стене: жуте, ружичасте и плаве. Естетика и архитектура Петре је проистицала углавном из веровања о Сунцу као Творцу и чувару Вида и Света. У периоду од V до III века п.н.е. био је велико трговачко средиште. У периоду од III до I века п.н.е. настали су монументални гробови и храмови са раскошно украшеним срасадама, уклесаним у стене

Да ли знате...

... да су, према неким истраживањима, још 40 000 година пре нове ере људи градили шаторе од животињске коже, а кости од мамута користили као потпорне стубове?

... да је Кеопсова пирамида у Египту грађена око 2900.године пре нове ере, да је око 100.000 људи градило пуних двадесет година, да је саграђена од 2 300 000 камених блокова. Сваки камeни блок је висок два метра, а неки су дуги и по пет метара.

Занимљивости

Према неким истраживањима дошло се до претпоставке да су Египћани познавапи израду бетона од чега су прављени блокови за изградњу пирамида. Ову претпоставку треба доказати.

Размислите

Док посматрате величанствене грађевине које су људи давно градили покушајте да схватите у каквим условима је све то рађено, какве је алате, уређаје и транспортна средства човек имао у том времену.

1.2. Врсте грађевинских објекатаГрађевинарство се, због своје обимности и разновр-сности, дели на високоградњу, нискоградњу и хидроградњу.
Високоградња обухвата пројектовање и изградњу стамбених, индустријских, просветних, здравствених и других јавних зграда . Што значи да су објекти високоградње изнад површине земље.

Нискоградња се бави пројектовањем и градњом путева, железничких пруга, вијадукта, мостова, надвожњака, ави-онских писта, тунела и др.Објекти нискоградње се налазе делом изнад и испод површине земље.

Хидроградња се бави изградњом објеката који служе за проток или акумулацију воде . Овде спадају канали, уставе, бране, луке, вештачка језера и др.


1.3. Системи градње

Извођење грађевинских радова се може сагледати и у начину како се они изводе: традиционални и савремени. Како се развијају наука, техника и производња тако и архитекти могу остваривати све смелије и све веће грађевине.
Традиционални начин грађења се може видети у сва-ком селу или граду. Он подразумева да се целокупна градња објекта изводи на градилишту што обухвата: копање темеља, зидање, бетонирање, облагање зидова, постављање инсталација водовода, струје, канализације, телефона. Овакав начин је скуп и дуго траје, а користи се за изградњу породичних зграда и мањих објеката.
Савремени начин градње подразумева планско, брзо и јефтино грађење великих зграда и других објеката. Ради се са скелетним системима и монтажним начином градње.
Применом скелетне конструкције и грађевинских материјала, као што су армирани бетон, челик, стакло и др., остварени су изванредни резултати у грађењу. Омогућава се градња у висину, чиме се решава недостатак простора у ве-ликим градовима. Бетонски скелет или костур зграде прима цело оптерећење објекта које преноси на темеље.Скелет се израђује од армираног бетона, а потом се зидови зидају или се уграђују готови преградни блокови.

Монтажна градња добија све већи значај у грађе-винарству (сл. 1.21). Монтажне зграде подижу се од ro-тових делова који се производе индустријски. У бетонски скелет се уграђују делови зграде, па и цели станови, који се из фабрике станова доносе на градилиште и монтирају.

Треба знати

У грађевинарству раде људи различитих занимања. Споменули смо архитекте и инжењере, апи ту су и они који непосредно изводе радове: зидари, бетонирци, тесари, керамичари, водоинсталатери, подополагачи и др. Објасните зашто овакав начин градње зиатно убрзава изградњу станова.


1.4. Конструкција - конструктивни елементи грађевине

Свака зграда се састоји од следећих елемената: темеља, зидова, међуспратне конструкције, крова, степеништа и ходника. Зграда је својим доњим делом укопана у земљу. Тај део се зове темељ . To је стопало куће. Од вели-чине и облика темеља зависи колико ће зграда бити стабилна. Ширина и дубина темеља зависи од тежине зграде и чврстоће земљишта на којем лежи. Темељи се постављају тако што се у претходно ископане ровове улива припремљена бетонска маса. Ова маса после седам дана од изливања стврдњава, а после 28 дана постаје чврста и може на себи да носи велику тежину.

Када су темељи очврсли могу се зидати зидови . Зидови се могу израђивати од различитих материјала. Најчешће су коришћене опеке и камен Постоје и други производи за зидање. To cy разне врсте блокова који се могу производити од различитог материјала и разних облика и величина.

Међуспратна конструкција служи да одвоји спратове у зградама Прави се од греда различитог материјала, које се густо наређају једна поред друге и залију одозго танком армираном бетонском плочом.
Зграда се покрива заштитном плочом коју називамо кров. Кров има спољашњу и унутрашњу функцију. Спољашња функција се огледа у заштити зидова и унутрашњости зграде од атмосферских утицаја као што су киша, снег и сунце, a унутрашња да сачува топлоту куће. Конструкцији крова се посвећује посебна пажња. Основни конструктивни облици крова јесу равни бетонски и коси кров са дрвеном конструкцијом. Коси кровови могу бити једноводни, двоводни, и вишеводни.
Степеништа и ходници су важни делови сваке зграде, посебно вишеспратница. Оне омогућавају безбедно кретање са једног нивоа на други по вертикали. Најчешће се израђују од армираног бетона, али и од дрвета, камена, метала или комбиновано. Степенице могу бити спољне и унутрашње. Ходник по-везује просторије и омогућује комуникацију по хоризонтали.

Размислите

Шта мислите када ћe ноге више пропасти у снег - ако на снег станете у ципелама или на скијама? Упоредите тo са улогом темеља.

Урадите


Пронађите у литератури и на Интернету теме о развоју грађевинарства и архитектуре, најзначајније грађевине у разним временским периодима. Шта вас је највише задивило?

уторак, 15. фебруар 2011.

Tutorijal – postupak instalacije MOODLE-a - Kasalovic Miljan

Tutorijal – postupak instalacije MOODLE-a - Kasalović Miljan

U ovom eseju ću vam pokazati kako sam ja instalirao Moodle na svom računaru. Predpostavljam da svi znaju šta je Moodle, i kakva je njegova namena. Pri pravljenju ovog tutorijala mučila me dilema za koje korisnike praviti tutorijal. Odlučio sam se da to bude za apsolutne početnike. Rad ima 11 stranica.


Sadržaj:

1. Preuzimanje Moodle 2.0 i ostalog sa Interneta
2. Preduslovi za instalaciju Moodle
3. Platforma za instalaciju Moodle
4. Instalacija Moodle 2.0 na svom računaru i potrebna podešavanja
5. Završna reč
................................................
1. Preuzimanje Moodle 2.0 sa interneta

Prvi korak je bio preuzimanje sa Interneta najnovije stabilne verzije Moodla. Naravno besplatne. Preuzeo sam verziju Moodle 2.0, za Windows platformu, sa adrese:

http://download.moodle.org/windows/
I takođe XAMPP 1.7.3 sa adrese:

http://www.apachefriends.org/en/xampp.html
ili, http://sourceforge.net/projects/xampp/files/XAMPP%20Windows/1.7.3/xampp-win32-1.7.3.exe/download

2. Preduslovi za instalaciju Moodle

Preduslovi potrebni za instalaciju Moodle-a su:

1. Hardverski:

Prostor na disku: Minimum 160 MB slobodnog prostora, i više u zavisnosti od našeg skladištenog materijala za nastavu.

Memorija: Minimum: 256 MB, a preporučuje se 1 GB . (Opšte pravilo je da Moodle podržava 50 istovremenih korisnika za svaki 1 GB RAM memorije, ali to će se razlikovati u zavisnosti od našeg hardvera i softvera ).

2. Softverski:

Potreban je Web server (Apache), baza podataka (MySQL) i PHP za Moodle 2,0. odnosno Xampp, i to:

verzija XAMPP 1.7.3, koja sadrži:

o Apache 2.2.14 (IPv6 enabled) + OpenSSL 0.9.8l
o MySQL 5.1.41 + PBXT engine
o PHP 5.3.1
o phpMyAdmin 3.2.4
o Perl 5.10.1
o FileZilla FTP Server 0.9.33
o Mercury Mail Transport System 4.72

Baza podataka mora biti u UNICODE_ci formatu,
CURL ekstenzija
PHPINTL biblioteka


3. Platforma za instalaciju Moodle

Za instalaciju Moodle koristio sam Windows XP platformu.


4. Instalacija Moodle 2.0 na svom računaru i potrebna podešavanja

Moodle je Web aplikacija, i za njeno pokretanje je potreban Web server (Apache), baza podataka (MySQL) i PHP. Pošto Moodle instaliramo na svom računaru potrebno je spojiti računar ( koji "postaje" Web server), takozvani localhost, sa IP adresom 127.0.0.1.

Pokretanje Web servera i MySQL baze podataka vršim pomoću XAMPP kontrolne table, koja se pokreće predhodnom instalacijom Xampp-a :1. Instalaciju Xampp-a pokrećemo opcijom Run.


2. Kliknuti na instal i sačekati dok se proces instalacije Xampp-a završi.3. U toku instalacije potrebno je klikom na enter potvrditi ono što instalacija zahteva. Uglavnom klasično potvrđivanje.


4. Sada pokrećemo Xampp kontrolnu tablu, klikom na taster 1, i enter kao na slici, čime aktiviramo Xampp kontrolnu tablu.


5. Sledeći korak je aktiviranje Apache i MySQL servisa čekiranjem kvadratića ispred naziva i njihovo pokretanje klikom na pravougaonik start iza naziva servisa.


6. Na donjoj slici vidimo da su aktivirani Apache i MySQL serveri.


7. Ovde je selektovan htdocs (koren servera) u C:/xampp


8. U C:\xampp\htdocs smo kreirali direktorijum Moodle , kao na slici dole.


9. Sledeći zadatak je da raspakujemo instalaciju Moodle platforme .
10. Raspakovan sadržaj smeštamo u C:\xampp\htdocs\moodle (koren Web servera)


11. Sada pokrećete vaš browser (ovde je to mozila), ukucamo: http://localhost/phpmyadmin/ čime pokrećemo PHPMyAdmin, kako bi kreirali bazu podataka.

U polje Create new database unosimo ime nove baze podataka (ovde je to moodle) i kreiramo klikom na create.


12. Nakon toga dobijamo potvrdu da je baza kreirana.


13. Sada je potrebno kreirati korisnika za bazu podataka, klikom na privileges otvara nam se opcija Add a new user, i njegovim otvaranjem nam se omogućuje da unesemo korisničko ime (username), domaćina (host) i lozinku (password).


14. Dodeljujemo korisničkom imenu sve privilegije, klikom na check all, a zatim klikom na go


15. Potvrda da je novi korisnik kreiran vidi se na donjem isečku slike.


16. Pokrećem instalaciju unošenjem putanje http://localhost/moodle/install.php, nakon čega biram jezik za moodle (ja sam birao srpski latinica), i klikni na sledeći.


17. Dobili smo sledeća obaveštenja.
18. Izabrali smo SQL tip baze podataka i podešavamo SQL server sa kojim će moodle komunicirati, unošenjem potrebnih podataka . Zatim klikni na sledeći.


19. Kada se složimo sa uslovima (licencom) autora moodle-a , kliknemo na nastavi i kreće instalacija .
20. Nakon instalacije ide podešavanje moodle administracije. Obzirom da je sve na Srpski jezik neće nam biti teško da popunimo potrebne podatke. Na kraju kliknemo na ažuriraj profil.
21. Sledeće je podešavanje početne strane, nakon čega kliknemo na sačuvaj promene.
22. Na slici dole vidimo instaliran moodle.
23. Preuzimamo dodatke (plugin) i teme (theme) i ostalo po potrebi sa zvaničnog sajta http://moodle.org/downloads/ .
24. Dodaci se po standardnom preuzimanju, moraju raspakovati, i onda kopirati - sačuvati u C://xampp/htdocs/moodle/mod. Ja sam ovde preuzeo drugu verziju chata, pa ćemo morati da potvrdimo zamenu predhodne.
25. Podesavanje dodatka u admin panelu: http://localhost/moodle/admin/settings.php?section=modsettingforum ,

i sačuvaj promene.

26. Dodavanje nove aktivnosti za chat (pričaonica).
27. Ostale mogućnosti, poput: dodavanje nove teme za diskusiju.
28. I na kraju vidimo izgled pocetne strane moodle sajta: http://localhost/moodle/ . Sledeći korak je upravljanje moodle-om u ulozi administratora.
5. Završna reč


Postupak instalacije Xampp-a , moodle-a i nekih potrebnih dodataka (plugin) opisan u ovom tutorijalu olakšaće nadam se svima rad pri kreiranju sopstvenog moodle-a. Prijatno.

понедељак, 14. фебруар 2011.

Test znanja i njegovo rešenje


Тест знања 
 
Израдили:Миљан Касаловић, Јасмин Ахмети и Фарук Мустафић
 
Редни број
питања
Питање
Одговор
Број бодова
Евалуација у педагошким процесима
1.        
Одреди коракe евалуације наставе, тако што ћете у поље „одговор“  уписати редни број корака.
.../3
избор показатеља квалитета наставе


одређивање циљева евалуације,

операционализација показатеља квалитета наставе,

избор метода и техника евалуације

прикупљање евалуативних података (начин одређен методом)

примена резултата евалуације ради унапређења наставне праксе.

обрада резлтата и извештавање,

2.        
Заокружи број иза најпотпунијег одговора.
1
Евалуација је педагошки процес праћења, мерења и вредновања ефеката и процеса В и О
1

Евалуација је праћење активности и процеса .
2
Евалуација представља процес у коме се врши  мерење, процењивање и вредновање
3
3.        
Наведи испод питања под А. код које врсте евалуације једна особа евалуира своје ангажовање у васпитно образовном процесу или настави ,
а под Б.  чланови групе прате, мере и вреднују активности своје групе:
1
А.


Б.

Евалуација процеса е-наставе и производа е-учења
4.        
У колони испод питања наведите два основна приступа евалуације:
1

...............................................................................................


Континуирано праћење напредовања ученика
5.        
Могући ток процеса континуираног оцењивања може се свести на следеће кораке. Напиши у колонама испод од 1 до 8 који су то кораци.
.../4
1.


2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Докимолошко обликовање евалуације учења и наставе

6.        
Издвој најпотпунију дефиницију заокруживањем броја иза одговора:
2
Докимологија је најопштији научни систем о оцењивању који интегрише психолошка и педагошка проучавања процеса какви су процењивање, оцењивање, праћење и вредновање васпитно-образовних активности.
1.

Докимологија  је наука која прати рад  ученика у току наставе и школовања.
2.
Докимологија врши процењивање, оцењивање, праћење и вредновање рада ученика.
3.
7.        
Одаберите најпотпунију дефиницију заокруживањем броја иза одговора:
2
Критеријски образац представља механизам који само усмерава процес учења.
1.

Критеријски образац је контролни механизам који усмерава процес учења и одређује шта се у одређеној наставној ситуацији тражи, које су активности потребне, шта је захтев ситуације.
2.
8.        
Одаберите најпотпунију изјаву (Хавелка и др. 2003) за основне принципе  заокруживањем броја иза одговора:
2
Оцењивање је квалитативна анализа која има за циљ да одреди степен постигнућа одређених циљева.
1.

Оцењивање у учионици служи прикупљању, тумачењу и коришћењу информација с циљем да се помогне наставницима у доношењу педагошких одлука.
2.
Оцењивање је активност која треба да обухвати цео распон постигнућа ученика.(Т)
3.
9.        
Ком нивоу критеријума оцењивања припада следећи исказ:
Ученик је у стању да смисаоно разматра садржај, будући да му је познат умерени обим садржаја; ипак не може да примени или пренесе знање и значење на нове садржаје или ситуације.Упиши одговор у колони испод:
1
...............................................

Методе и поступци проверавања и оцењивања
10.    
Уколико се вреднује процес учења и ученикове активности у току учења то значи да се при оцењивању примењује процедура:
Упиши одговор у колони испод:
1
.......................................................

11.    
Којим редоследом се заснива проверавање и оцењивање:
Упиши у означено поље иза одговора редни број корака.  
1
Посматрање понашања ученика: посматрају се и прате ученикове активности учења, као и активности примене ученог (вредновање процеса);
.......

Вредновање производа учениковог учења (вредновање ефекта);
.......
Портфолио
12.    
Када ученицима поставља захтев да припреме задатке за оцењивање у облику портфолиа, наставник треба да се придржава следећих корака:
Напиши у колонама испод од 1 до 6 који су то кораци.
.../3
1.


2.

3.

4.

5.

6.

Тестови знања и низови задатака објективног типа

13.    
Припремна фаза израде нестандардизованог теста знања има активности које се одвијају одређеним редоследом.   
Одговорите тако што ћете у обележено поље  уписати редни број корака.
.../3
спецификовање циљева предмета


одређивање шта се тестира

дефинисање очекиваних исхода

дефинисање циља тестирања

припрема табеле спецификације садржаја

повезивање основних идеја са планираним исходима

14.    
Основне активности у завршној фази израде теста имају одређени редослед. Одговорите тако што ћете у обележено поље  уписати редни број корака.
2
писање потребних упутстава,


груписање задатака и уређивање редоследа задатака у тесту;

избор потребног броја  задатака;

коначни избор задатака и обликовање коначне верзије теста.

провера и контрола задатака и теста;

15.   

Одреди најпотпунији одговор на питање шта представљају тестови знања: Одговори заокруживањем броја иза одговора:
1
Тестови унапређују тестовскe вештинe, тј. повећаваjу спремност ученика да одговарају на задатке у тестовима знања.
1.

Тестови знања  јесу тестови помоћу којих се одређује колико је знања појединац стекао кроз одређену активност или одређени период  учења
2.
Тестови представљају једну од мера постигнућа ученика.
3.
16.    
Упиши (у колоне испод од 1 до 3) елементе конструкционе фазе за израду нестандардизованог теста знања и појединих активности:
1
1.


2.

3.

17.    
У тестовима знања где се утврђује степен остварености циљева, ниво ученичког постигнућа, квантитет и квалитет знања користи се:
(Упиши у колону испод)
1
......................................................

18.    
Наведи (у колоне испод питања) у поље 1. врсту тестова у којима се користе могућности рачунара у сврху објективнијег, ефикаснијег и интерактивнијег поступка тестирања, а у поље 2. кад се добија повртна информација - приказ успеха на тесту:
1
1.


2.

19.    
У којој врсти  тестова се користе могућности рачунара у сврху објективнијег,ефикаснијег и интерактивнијег поступка тестирања. 
(Упиши у колону испод)   
1
......................................................................

20.    
Основни недостатак код рачунарски подржаног тестирања јесте немогућност аутоматског прегледања_______________ задатака. (Упиши у колону испод)
1
..........................................

Критеријуми избора процедура проверавања и оцењивања
21.    
Заокружи слово иза најпотпунијег одговора од кога зависи процедура проверавања и оцењивања:
1
Избор поступка проверавања и оцењивања зависи само од циљева наставног процеса и  садржаја учења и времена обезбеђеног за поступак проверавања и/или оцењивања сваког ученика
А

Избор поступка проверавања и оцењивања зависи између осталог и од циљева наставног процеса, садржаја учења и времена обезбеђеног за поступак проверавања и/или оцењивања сваког ученика
Б
Укупно освојених бодова: .................................
Прегледао:  ..............................
Датум:  ..............................


Решење теста знања

Израдили:Миљан Касаловић, Јасмин Ахмети и Фарук Мустафић
Редни број питања
Одговор
Број бодова
1.        
2,1,4,3,5,7,6
.../3
2.        
1
1
3.        
A.Индивидуалне
Б. Групне
1
4.        
евалуација процеса и евалуација производа
2
5.        
1. наставник добро упознаје исходе модула и обезбеђује њихово разумевање;
2. наставник планира оцењивање;
3. наставник обавештава ученике о захтевима и обезбеђује да они разумеју својu улогу и одговорност у односу на оцењивање;
4. наставник дизајнира оцењивање бирањем одговарајућих метода, инструментата и материјала;
5. наставник спроводи оцењивање, што укључује и прикупљање података;
6. наставник доноси суд и обезбеђује повратне информације ученицима;
7. наставник испуњава административне захтеве;
8. наставник евалуира процес
.../4
6.        
1
2
7.        
2
2
8.        
3
2
9.        
Једноструктурални
1
10.     
Посматрања
1
11.     
1,2
2
12.     
1. осигурати да то буде стварно учеников портфолио;
2. одлучити који радни примерци улазе у колекцију;
3. изабрати и ускладиштити радне примерке;
4. изабрати критеријум по коме ће се вредновати портфолио;
5. захтевати од ученика да континуирано вреднују сопствени портофолио; 6. укључити родитеље у процес оцењивања портфолија.
.../3
13.     
2,1,4,3,5,6
.../3
14.     
3,2,1,5,4
.../2
15.     
2
1
16.     
1. израда појединачних задатака,
2. предвиђање кључа са одговорима,
3предвиђање система бодовања задатака
.../3
17.     
Контролна функција тестова знања
1
18.     
1. Електронски тестови
2. Одмах након завршетка теста
2
19.     
Електронским тестовима
2
20.     
Есејских тестова
1
21.     
А
1
Укупно мах. бодова
.../40

Критеријум оцењивања
Оцена
Бодова
Није положио
до 20
Оцена 6
20 - 23
Оцена 7
24 - 27
Оцена 8
28 - 31
Оцена 9
32 - 35
Оцена 10
36 - 40